STRAPATSEN

Varje år anordnar vi en spännande och rolig friluftsaktivitet som vi kallar för strapatsen. I det stora naturreservatet som ligger bredvid skolan får alla elever ta sig runt en bana på ungefär 14 km så fort de orkar. För de som går i sexan är banan halverad till 7km.