NATURVETENSKAPLIG PROFIL

I den här profilen lägger extra tid på NO-ämnen, teknik och matematik. Vi gör flera exkursioner under året, ofta en per årstid och vi åker på flera studiebesök som passar till det vi arbetar med.

Laborationer och olika typer av experiment gör vi ofta och du får öva dig i att tänka, ställa hypoteser och dra slutsatser. Kanske blir du så småningom forskare...

Genom att ge dig olika typer av upplevelser knyter vi samman undervisning med verklighet. Det kan innebära att vi undersöker olika naturtyper, mäter hastigheten på vattnet i bäcken utanför skolan, studerar stjärnhimlen och tillverkar modeller. Ibland arbetar vi i projektform och låter olika skolämnen ingå.