Angående Covid-19 (Coronaviruset)

Uppdaterad: 2020-03-30

Södertörns friskola följer hela tiden utvecklingen och agerar i linje med myndigheternas rekommendationer. Vi förbereder skolans verksamhet för olika typer av scenarier.

Skolan är i nuläget öppen som vanligt och vi följer Folkhälsomyndighetens bedömning om att friska elever ska gå till skolan. Dock är det viktigt att alla som uppvisar symtom på luftvägsinfektion, som snuva, feber, hosta och andningssvårigheter, stannar hemma och sjukanmäler sig enligt ordinarie rutiner. Detta gäller alla, även de som har lindriga symtom och det spelar ingen roll om man har varit utomlands eller varit kvar i Sverige. Elever med förkylningssymptom, även lindriga, kommer att skickas hem efter kontakt med vårdnadshavare. Barn och elever ska stanna hemma tills de har varit symtomfria i två dygn. Elever som känner oro för att bli smittade pga att man själv eller nära anhörig tillhör en riskgrupp får arbeta hemifrån.

Arbetslagen har anpassat sina ämnesplaneringar så att elever som är hemma ändå ska kunna följa med i skolarbetet på ett lättare sätt. Varje arbetslag har delat en länk till dokument med aktuell information och det finns planeringar att följa på bl.a. Google classroom. Om du som elev är hemma pga oro och liknande förväntas du följa schemat och logga in i classroom eller motsvarande och delta i lektionerna.

Folkhälsomyndighetens senaste beslut är att inga sammankomster över 50 personer är tillåtna. Detta gäller dock inte skolor, men det rekommenderas att skolorna minskar antalet elever som äter samtidigt. Vi gör därför en del förändringar kring lunchen för våra elever att minska antalet elever i matsalen samtidigt.

Från och med måndag 30/3 behöver alla elever i årskurs 6 och årskurs 7 ha med sig en egen tom matlåda och egna bestick till skolan. Matlådan kommer att fyllas på i lunchbespisningen och sedan får eleverna äta i sina klassrum eller ute på skolgården om vädret tillåter. Lunchschemat justeras för samtliga årskurser, även åk 8 och 9. Det här gäller fram till påsklovet.

Studiedagen den 14/4 inställd

Challenging learning (den fortbildning som lärarna på skolan deltar i) har behövt ställa in workshopen för personalen den 14/4 efter påsklovet. Det gör att vi kör undervisning som vanligt den dagen. Studiedagen är preliminärt uppskjuten till tisdag den 12 maj. Vi förstår att en del av er kanske har tänkt att förlänga påsklovet med denna dag så om era barn inte kommer att vara på skolan den 14/4 kan ni meddela mentor via mejl.

NP för åk6 och åk9 inställda

Skolverket har beslutat att ställa in de nationella proven under vårterminen. För mer information se skolverkets länk: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-om-nationella-prov-och-betyg

huddinge.se/corona uppdateras information om Covid-19 kontinuerligt.

Skolverket sida med länkar kring Coronaviruset: Coronaviruset covid 19 – information till skolor och förskolor

Vi fortsätter att gå ut med uppdaterad information om läget och vad som gäller via mejl mm.