BILD OCH FORM

På bildtimmarna kommer du att få arbeta med en mängd olika material och metoder i både två- och tredimensionella tekniker. Det praktiska arbetet varvas med konsthistoria där vi koncentrerar oss på det västerländska måleriet. Intressanta studiebesök ingår som en naturlig del i undervisningen.

Inom slöjdämnet kommer design- och formgivningsaspekten tydligt att belysas. Du kommer att deltaga i hela arbetsprocessen från egen idé via praktiskt arbete fram till färdig produkt och utvärdering.

Vårt stora och välutrustade aktivitetshus gör det möjligt att arbeta över gränserna. Vi kan utnyttja flera lokaler samtidigt under våra projekt och gränsen mellan bild och slöjd suddas ibland ut för att rätt och slätt bli estetiskt arbete. Det praktiskt- estetiska tänkandet och den förmåga du förvärvar i bild- och formprofilen kommer du att ha nytta av i alla sammanhang och det berikar och underlättar för dig i dina teoretiska studier.