Naturvetenskaplig profil

I den här profilen lägger extra tid på NO-ämnen, teknik och matematik. Vi gör flera exkursioner under året, ofta en per årstid och vi åker på flera studiebesök som passar till det vi arbetar med.

I årskurs 7 brukar vi göra en resa till Kolmårdens djurpark och någon gång under din tid hos oss kommer du att få övernatta i naturen tillsammans med din klass och dina lärare.

Laborationer och olika typer av experiment gör vi ofta och du får öva dig i att tänka, ställa hypoteser och dra slutsatser. Kanske blir du så småningom forskare...

Genom att ge dig olika typer av upplevelser knyter vi samman undervisning med verklighet. Det kan innebära att vi undersöker olika naturtyper, mäter hastigheten på vattnet i bäcken utanför skolan, studerar stjärnhimlen och tillverkar modeller. Ibland arbetar vi i projektform och låter olika skolämnen ingå.

När tillfälle ges deltar vi i olika arrangemang som t.ex “Kemins dag”, ”Teknikåttan” och “Finn upp”. Vi har deltagit i olika tävlingar i naturvetenskap och matematik. Ett exempel är våra 6:e-klassare 2004/2005 som fick hederspris i den nationella tävlingen “Barn ser på framtiden” Tillsammans följer vi med i vad som händer i den naturvetenskapliga världen genom att diskutera inslag som tas upp i media. Vi vill på olika sätt väcka din nyfikenhet och inspirera dig till fortsatta naturvetenskapliga studier.