Musik och drama

Musik- och dramaprofilen är för dig med intresse för musik och teater. Här får du utveckla din sång både solistiskt och i kör när vi jobbar med såväl scenisk sång som stämsång. Du får även lära dig grunderna i att musicera tillsammans på instrument som gitarr, piano, trummor och elbas. I större produktioner som musikaler samt pop- och rockkonserter får du uppträda tillsammans med professionella musiker. Det gäller även vid våra Luciakonserter där vi brukar vara närmare 100 ungdomar som deltar. Du får tre timmar musik i veckan samt drama en gång i veckan varannan termin.

Varje år åker samtliga klasser i MD-profilen iväg på musikkollo med övernattning, bad, sång, spel och en massa andra roliga aktiviteter. Under ledning av de engagerade, erfarna och professionella pedagogerna kommer du att lära dig att samarbeta, stå på scen, hantera en publik, våga prata inför folk, samtidigt som du får en gedigen musikalisk skolning. Föräldraföreningen Södertörns friskolas MD-klasser hjälper till med praktiska frågor under kollot samt ekonomiskt bidrag.


Föräldraföreningen Södertörns friskolas MD-klasser

Våra ca 90 stycken MD-elever har idag en fantastisk skolmiljö med engagerade lärare och skolledning. Våra pedagoger är fulla av idéer (och upptåg) som vi föräldrar kan hjälpa till att förverkliga.

Föräldraföreningen ska stötta och stärka skolans MD-verksamhet genom intäkter från t ex försäljning, sponsring, lotterier och genom att söka stipendier. Vi ansvarar också för ”runt-omkring”- arrangemangen i samband med konserter och café-kvällar.

Läs mer om oss på vår hemsida: http://mdforaldrar.friskola.nu