Globala profilen

För dig som är nyfiken på vad som händer i världen och vill utveckla ditt sätt att kommunicera, både på svenska och på engelska. Människan har i alla tider varit nyfiken och velat upptäcka nya saker och platser. I den här profilen tar vi tillvara på vår nyfikenhet och upptäckarlust och kallar oss med stolthet för världsmedborgare. Det som är din verklighet är inte allas verklighet men genom att få kunskap om hur andra människor lever, skapar vi förståelse för andras och vår egen existens.

I Globala profilen får du öva på att: - upptäcka, förstå och dra slutsatser av vad som händer runtom i världen. - uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska - hålla föredrag för mindre eller större publik - ha kontakt med människor runt om i världen - organisera och genomföra olika projekt

Här är några exempel på hur vi arbetar för att nå dessa mål.

Den Globala profilen har ett samarbete med organisationen THE WORLD’S CHILDREN’S PRIZE FOR THE RIGHT OF THE CHILD. Genom det samarbetet får vi möjlighet att kliva rakt ut i verkligheten och arbeta med frågor som rör barnens rättigheter i världen. Under några månader varje år deltar vi i arbetet inför omröstningen Global Friends’ Award som delas ut av drottning Silvia på Gripsholms slott. I detta arbete får du även utveckla din förmåga att organisera och genomföra projekt. (Se mer på "http://www.childrensworld.org")

Skönlitteratur: Bokens möjlighet att ta oss till kända eller okända platser är oändlig. Vi har möjlighet att stanna upp att diskutera eller reflektera över det vi läser utifrån de tankar som kommer upp i klassrummet och fördjupa oss i det som intresserar oss mest.

Film: Filmen är ett utmärkt och spännande sätt att sprida och tillgodogöra sig kunskap på. Att se filmer tillsammans med andra, ger chans att fördjupa kunsaperna genom att få ta del av allas lika eller olika uppfattningar och åsikter om det vi ser.

Studiebesök: Att uppleva, upptäcka och utforska saker på andra platser än i skolan är en självklar del i vårt arbete.

Engelska: För att få och ha kontakt med människor från andra länder är engelskan ett av de mest användbara språken. Vi talar, läser och skriver på engelska för att få kunskap och möjliggöra våra kontakter.

Vill du vara en av dem som är med och förändrar världen. Då är “Globala profilen - den internationella profilen” någonting för dig.