Klass 6-9

Klass 6-9 är en mindre undervisningsgrupp för högst 7 elever. Vi som arbetar här heter Rolf Nilsson, speciallärare och Michael Rudefors resurslärare/assistent.

Klass 6-9 har funnits sedan Södertörns friskola startade hösten 2000 men hade då endast 5 elever och en speciallärare (Rolf). Verksamheten har sedan dess växt och utvecklats. Vi har en lång yrkeslivserfarenhet och bred kompetens för att möta elever med olika sorts skolmässiga svårigheter. Att individualisera och anpassa arbetsuppgifterna ser vi som en förutsättning för att eleverna skall lyckas. Den lilla undervisningsgruppen är åldersintegrerad.

Vi strävar efter att - utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar – tillhandahålla en optimal skolgång. Hos oss får eleverna, i nära samarbete med föräldrar/vårdnadshavare, hjälp med:

  • Tydliga ramar (få men tydliga regler - direkt återkoppling)
  • Rutiner (vi börjar/äter lunch samma tid varje dag)
  • Struktur (läxor delas ut/återlämnas samma veckodag)
  • Att stärka inlärningsprocessen (anpassad, individualiserad undervisning/ schemalagd resurstid/studiehandledning)
  • Att stärka koncentrationsförmågan och självförtroendet (korta, enkla instruktioner, tät återkoppling av beröm/uppmuntran – elev/förälder)

Vi arbetar och strävar efter att uppnå målen i enlighet med de fastställda målen i Lgr-11 Varje elev har en teoretisk möjlighet att få betygen E-A. Hos oss läser eleverna samtliga förekommande ämnen på högstadiet. Musik och hemkunskap läser eleverna under begränsad period d v s under en termin per läsår. Bild, idrott och slöjd har eleven under hela läsåret. Att välja skolgång i en liten undervisningsgrupp innebär i princip en helhetslösning men varje individ är unik med olika förutsättningar. Skolgången i en liten undervisningsgrupp kan vara permanent men kan även på sikt innebära att man går ut i en reguljär klass.